תחנות הנפקת רשיון

תחנות הנפקת רשיון

תחנות הנפקת רשיון 2018-06-21T11:29:45+00:00

להלן פירוט התחנות בהן ניתן להנפיק רישיו נהיגה בינלאומי, ולבצע צילום לטופס ירוק