ממסי>>רישיון נהיגה בינלאומי

רישיון נהיגה בינלאומי

רישיון נהיגה בינלאומי

13.3.18

כל מה שאתם צריכים לדעת על רישיון נהיגה בינלאומי:

 • על מנת להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי על מבקש רישיון הנהיגה או על שליח מטעמו להגיע לאחת מנקודות ההנפקה המופיעות ברשימה ולהציג רישיון נהיגה ישראלי בר תוקף (פלסטיק / זמני) בלבד.
  במקרה של הצגת רישיון זמני יש להגיע רק כעבור 14 יום ממועד התשלום ולהציג גם תעודת זהות או דרכון בתוקף.
 • בכל מקרה כדי שניתן יהיה להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי – חייבת להיות תמונה של המבקש במאגר הממוחשב של משרד התחבורה.
 • תוקף הרישיון הבינלאומי : שנה אחת.
 • עלותו בממסי : 19 ₪
 • רישיון הנהיגה הבינלאומי תקף בכ 175 מדינות ברחבי העולם.
 • רישיון הנהיגה הבינלאומי המונפק בממסי תיירות תקף אך ורק כאשר הוא צמוד לרישיון הנהיגה הישראלי הפלסטיק, כך שבעת נסיעתכם לחו"ל עליכם לקחת איתכם את שני הרישיונות יחד.
 • עבור הנפקת רישיון נהיגה ליפן יש להגיע לאחד מסניפי הרשת עם המסמכים הבאים: רישיון נהיגה ישראלי
  בתוקף, אסמכתא המאשרת כניסה ליפן (כרטיס טיסה/תעודת תושב/תעודת סטודנט) מודפס מראש, תמונת פספורט עדכנית.
 • כאשר המבקש נמצא בחו"ל ואין בידי השליח התעודות הנדרשות המקוריות, השליח מטעם המבקש יציג בפני הנציג תצלומים (מודפסים מראש) של רישיון הנהיגה הישראלי משני הצדדים, דרכון בתוקף ו/או תעודת זהות, וכן הצהרה בכתב כי המבקש בחו"ל ואין באפשרותו להמציא תעודות מקוריות.
 • ישנן מדינות המתירות נהיגת רכב פרטי ברישיון נהיגה ישראלי בר-תוקף (מבלי לצרף רישיון נהיגה בינלאומי) בהגבלות מסוימות.
  יודגש כי במדינות אלו גופים שונים כגון: חברות השכרת רכב, רשויות אכיפה (כולל פקחי תנועה), עדיין אינם מודעים להכרה של מדינותיהם ברישיון הישראלי. מומלץ לבדוק בסוכנויות להשכרת רכב בחו"ל כי רישיון הנהיגה הישראלי מוכר על ידי אותה חברת ההשכרה שבה נשכר הרכב, במטרה להבטיח את נושא הביטוח של הרכב והנהג.

להלן מספר כתבות בנושא רישיון נהיגה בינלאומי:

אתר NRG מה-17.4.2015

אתר וואלה news מה- 13.12.2017

אתר כלכליסט מה-05.01.18

אתר Ynet מה-05.01.18

עוד מידע על רישיון הנהיגה הבינלאומי:

רישיון נהיגה בינלאומי נועד להסדיר את תוקפה החוקי של נהיגה במדינה אחרת מזו של בעל הרישיון.

במשך השנים נחתמו מספר אמנות בינלאומיות. אמנות אלו, קבעו מסגרת וקריטריונים לאחידותם רישיונות הנהיגה הבינלאומיים, המונפקים במדינות השונות. הרעיון מאחורי שיתוף הפעולה הבינלאומי היה יצירת מנגנוני פיקוח הדדי ומערכת חילופי מידע יעילה בין מדינות העולם.

שתי האמנות בדבר תנועה בינלאומית בדרכים, שמתוקפן מונפק רישיון הנהיגה הבינלאומי בממסי תיירות, הן אמנת ג'נבה מ-19 בספטמבר 1949 ואמנת וינה מ-8 בנובמבר 1968. מדינת ישראל נמנית עם רוב מכריע של מדינות העולם אשר אשררו את שתי האמנות האלה.
ברם, קיימות מספר מדינות אשר שלא אשררו את שתי האמנות, והכרתם מוגבלת לרישיונות נהיגה בינלאומיים השואבים את תוקפם מאמנת ג'נבה מ-1949 בלבד. (לדוגמא: יפן שלא אשררה את אמנת וינה מ-1968).

שני ארגוני גג בינלאומיים למכוניות ותיירות, הקיימים מזה כמאה שנים, אחראים, בין שאר על הסדרת כל הכרוך באחידותם של רישיונות הנהיגה הבינלאומיים והסדרי מעקב, פיקוח וחילופי המידע המתחייבים בין המדינות. ארגוני אלה הם :FIA – Federation International of Automobile  ו  AIT – Alliance International of Tourism

ממסי תיירות – מועדון מכוניות וסיירות בישראל הינו שלוחה ישירה של שני ארגונים אלה בישראל. במקביל, הוא מייצג את מדינת ישראל באותן הפדרציות והמועדונים המקבילים ברחבי העולם.  מכוח מעמדו זה הוא ניזון באופן קבוע מעדכונים שוטפים המועברים אליו על ידי מרכז מידע בינלאומי מיוחד שהם מפעילים בתחום התחבורה העולמי.

תגובות
אין מוצרים בעגלת הקניות