| מ.מ.ס.י. תיירות בע"מ | תכנון חופשה בחו"ל | ביטוח נוסעים לחו"ל | השכרת רכב בחו"ל | מפות וספרים לחו"ל | ייעוץ לנוסעים לחו"ל | חברות במועדונים בחו"ל |

  צור קשר מועדוני רכב בעולם ARC europe AAA הטבות בישראל יועצי מסלולים מועדון ממסיתור חנות ממסי דף ראשי
רשיונות נהיגה בינלאומיים

רשיון נהיגה בינלאומי מטרתו להסדיר את תוקפה החוקי של נהיגה במדינה אחרת מזו של בעל הרישיון. במשך השנים נחתמו
מספר אמנות בינלאומיות. אמנות אלו, קבעו מסגרת וקריטריונים לאחידותם רישיונות הנהיגה הבינלאומיים, המונפקים במדינות
השונות. הרעיון מאחורי שיתוף הפעולה הבינלאומי היה יצירת מנגנוני פיקוח הדדי ומערכת חילופי מידע יעילה בין מדינות העולם.

שתי האמנות בדבר תנועה בינלאומית בדרכים, שמתוקפן מונפק רישיון הנהיגה הבינלאומי של מ.מ.ס.י., הן אמנת ג'נבה
מ-19 בספטמבר 1949 ואמנת וינה מ-8 בנובמבר 1968.מדינת ישראל נמנית עם רוב מכריע של מדינות העולם אשר אשררו
את שתי האמנות האלה. ברם, קיימות מספר מדינות אשר שלא אשררו את שתי האמנות, והכרתם מוגבלת לרישיונות נהיגה
בינלאומיים השואבים את תוקפם מאמנת ג'נבה מ-1949 בלבד. (לדוגמא: יפאן שלא אשררה את אמנת וינה מ-1968).

שני ארגוני גג בינלאומיים למכוניות ותיירות, הקיימים מזה כמאה שנים, אחראים, בין שאר על הסדרת כל הכרוך באחידותם
של רישיונות הנהיגה הבינלאומיים והסדרי מעקב, פיקוח וחילופי המידע המתחייבים בין המדינות. ארגוני אלה
הם :
FIA - Federation International of Automobile  ו  AIT - Alliance International of Tourism

מ.מ.ס.י. – מועדון מכוניות וסיירות בישראל הינו שלוחה ישירה של שני ארגונים אלה בישראל. במקביל, הוא מייצג את מדינת
ישראל באותן הפדרציות והמועדונים המקבילים ברחבי העולם.  מכוח מעמדו זה הוא ניזון באופן קבוע מעדכונים שוטפים
המועברים אליו על ידי מרכז מידע בינלאומי מיוחד שהם מפעילים בתחום התחבורה העולמי.

על המבקש להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי, לגשת לאחד מסניפי מ.מ.ס.י., עם רישיון הנהיגה הישראלי שלו. רישיון המונפק
בממסי תקף רק בהצגת הרישיון הישראלי במקביל. שכן, רישיון הנהיגה הבינלאומי תקף אך ורק כאשר הוא צמוד לרישיון
הנהיגה הישראלי. הנפקת רישיון נהיגה בינלאומי ב מ.מ.ס.י. כרוכה בתשלום של 16 ₪ בלבד. חברי מועדון "ממסיתור"
פטורים מתשלום, שכן, הנפקת רישיון הנהיגה הבינלאומי כלולה בדמי החבר המשולמים על ידם בעת ההצטרפות או
החידוש. למצטרפים למועדון "ממסי-לאומי קארד" מונפק רישיון הנהיגה הבינלאומי במתנה על חשבון "לאומי קארד". 
   

חשוב לדעת :

 • על מנת להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי יש צורך בהצגת רישיון נהיגה ישראלי בר תוקף (פלסטיק / זמני) בלבד.
  במקרה של הצגת רישיון זמני יש להציג גם תעודת זהות או דרכון בתוקף

 • רישיון הנהיגה הבינלאומי תקף בכ 175 מדינות ברחבי העולם.

 • על מנת להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי, על מבקש רישיון הנהיגה או על שליח מטעמו להגיע לאחד מסניפי ממסי המופיעים ברשימת הסניפים עם: רישיון נהיגה תקף עם תמונה.

 • בכל מקרה כדי שניתן יהיה להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי - חייבת להיות תמונה של המבקש במאגר הממוחשב של משרד התחבורה. החל מהתאריך 01/08/2006, בהתאם לתקנות התעבורה שקבע משרד התחבורה, נהגים אשר מועד חידוש רישיון הנהיגה הישראלי שלהם יחול החל מ-1 באוגוסט 2006 ואילך, חייבים להצטלם מחדש כתנאי לקבלת הרישיון הקבוע.

 • עבור הנפקת רשיון נהיגה ליפן יש להגיע לאחד מסניפי הרשת עם המסמכים הבאים: רישיון נהיגה ישראלי
  בתוקף, אסכתא המאשרת כניסה ליפן (כרטיס טיסה/תעודת תושב/תעודת סטודנט), תמונת פספורט עדכנית.

 • כאשר המבקש נמצא בחו"ל ואין בידי השליח התעודות המקוריות, השליח מטעם המבקש יציג בפני הנציג תצלומים של רישיון הנהיגה, דרכון בתוקף ו/או תעודת זהות, וכן הצהרה בכתב כי המבקש בחו"ל ואין באפשרותו להמציא תעודות מקוריות.

 • תוקף הרישיון הבינלאומי : שנה אחת.

 • עלותו : 16 ₪

 • רישיון נהיגה בינלאומי מקנה לך את הזכות לנהוג בחוץ לארץ בהתאם לדרגות רישיון הנהיגה שלך ומותנה בכך שיוצמד אליו רישיון ישראלי בר-תוקף.
 • ישנן מדינות המתירות נהיגת רכב פרטי ברישיון נהיגה ישראלי בר-תוקף (מבלי לצרף רישיון נהיגה בינלאומי) בהגבלות מסוימות. יודגש כי במדינות אלו גופים שונים כגון: חברות השכרת רכב, רשויות אכיפה, עדיין אינם מודעים להכרה של מדינותיהם ברישיון הישראלי.

 • מומלץ לבדוק בסוכנויות להשכרת רכב בחו"ל כי רישיון הנהיגה הישראלי מוכר על ידי אותה חברת ההשכרה שבה נשכר הרכב, במטרה להבטיח את נושא הביטוח של הרכב והנהג. 
   
 
הסעות לשדה התעופה
ספורט מוטורי
פתרונות תקשורת מחו"ל
רשימת סניפים
שירותי דרך וגרירה
Miles & More
ביטוח נוסעים ומטען
הוצאת רכב לחו"ל - מכס
השכרת רכב בחו"ל
רישיון נהיגה בינלאומי
טיולי קרוונים
סיני וירדן
אודות מ.מ.ס.י
טיפים לנוסעים לחו"ל
יומן ארועים בעולם
מפות אונליין
שדות תעופה בעולם
המרת מידות
המרת מטבעות
מזג אוויר בעולם
מגבלות מהירות בעולם
מחירי דלק בעולם
הנחיות למושבי בטיחות בעולם
 
  צור קשר מועדוני רכב בעולם ARC europe AAA הטבות בישראל יועצי מסלולים מועדון ממסיתור חנות ממסי דף ראשי

כל הזכויות שמורות לממסי תיירות בע"מ 2009 (C)                                                                                                                                           מפה